✨ Nieuw

 • Organiseer je tags
  Je kunt tags nu beter organiseren, zowel op je website als voor jezelf met deze functies:
  • Dubbelklik op een tag bij de tag selectie om deze te bewerken
  • Geef je tags een kleur, zo houd je ze makkelijker uit elkaar. Dit zie je niet op de website.
  • Geef aan of je tags op de website weergegeven moeten worden, of juist niet.
  • Groepeer je tags onder andere tags door ze te verslepen, zo kun je mapjes maken. De hiërarchie is voor organisatie en zal niet op de website weergegeven worden.
 • Verbeteringen aan bestandsselectie
  Voor de duidelijkheid geven we nu altijd alle bestanden weer in de file manager, ook al kan er alleen maar een afbeelding ingevoegd worden. De niet ondersteunde bestanden zullen uitgeschakeld weergegeven worden, zodat de nadruk wel ligt op de wel ondersteunde bestanden.
 • Dupliceer je pagina's nu ook vanaf de bewerkpagina
  Klik op de 3 puntjes (...) naast de opslaan knop bij een pagina die dupliceren ondersteund.