Nieuw

  • Filemanager is volledig vernieuwd
    Om het makkelijker te maken je bestanden te beheren en om de filemanager sneller te maken hebben we deze volledig opnieuw gebouwd. De layout is duidelijker, laad sneller en bied mogelijkheden om recent geüploade bestanden makkelijk terug te vinden.
  • Algemene design verbeteringen
    Het valt misschien niet meteen op, maar om acties makkelijker van elkaar te onderscheiden gebruiken we nu een gevarieerder kleurenschema. Zo kun je snel zien wat de algemene functie van een knop is.

Verbeteringen

  • Performance verbeteringen beheeromgeving
    Naast de filemanager hebben we ook het grootste gedeelte van de beheeromgeving opnieuw opgebouwd. Er zijn minder drastische wijzigingen in de werking dan bij de filemanager, maar hierdoor voelt (en is) de beheeromgeving aanzienlijk sneller.