In deze voorjaarsupdate hebben we ons vooral gestort op aanpassingen die nodig waren om ons voorbereid te maken op de AVG, die 25 mei a.s. in gaat. Daarnaast hebben we een hoop kleine probleempjes opgelost.

Nieuw

 • Bulletin (en Winkel) elementen kunnen nu invullers vragen akkoord te gaan met de zelf in te stellen privacy voorwaarden
 • Optie om gegevensverzameling door Google Analytics te anonimiseren wanneer deze via een integratie is toegevoegd
 • Integratie met Cookiebot.com toegevoegd waarmee beter kan worden voldaan aan zowel de AVG als de al bestaande cookiewetgeving
 • Navigatie in de instellingen is versimpeld en verduidelijkt
 • Opgeslagen reacties op formulieren kunnen na een bepaalde periode automatisch worden verwijderd, om zo beter te voldoen aan de AVG. Ook kunnen opgeslagen reacties per stuk verwijderd worden
 • E-mails verstuurd vanuit FifthGear (uit bijv. formulieren en bevestigingen) kunnen nu via een eigen e-mailserver verzonden worden. Hiermee kan voorkomen worden dat deze mails als spam worden gemarkeerd omdat deze door een onbekende zender verzonden waren

Verbeteringen

 • Collectiespecifieke controls zoals snel een nieuw bericht toevoegen vanuit de pagina toolbar werkt weer naar behoren
 • Probleem opgelost waarbij numerieke velden in een collectie soms een foutmelding veroorzaakte tijdens het opslaan
 • Probleem opgelost waarbij een formulier element direct na openen aangaf dat er niet opgeslagen veranderingen waren
 • Probleem opgelost waardoor afbeelding elementen met een groot aantal afbeeldingen in sommige gevallen niet meer bewerkt konden worden
 • Probleem opgelost waardoor in nieuwere versies van Chrome tags niet te selecteren waren
 • Niet alle talen zijn meer direct beschikbaar voor bezoekers, om zo te voorkomen dat onverhoopt een onvolledig ingevulde taal bezocht kan worden
 • ReCaptcha logo is verplaatst naar de linker onderhoek om te voorkomen dat deze conflicteert met veel gebruikte interacties in de rechter onderhoek